AUTOMATICKÉ KOTLE ŠEBEK

TOPTE ÚSPORNĚ EKOLOGICKY A POHODLNĚ

AUTOMATICKÉ KOTLE

Dotace

Dotace

Získejte až 80 % na výměnu zdroje vytápění

(ve vybraných oblastech dokonce až 85 %).

KOUKNĚTE JAK SPRÁVNĚ (NE)TOPIT.

  -

 Vyplňíme s Vámi žádost o dotací  a zajistíme energetického specialistu.

POMŮŽEME VÁM S PODÁNÍM ŽÁDOSTI KOTLÍKOVÉ DOTACE ZDARMA

 

více informací a případné dokumenty ke stažení najdete na stránkách Úřadu Středočeského kraje.

http://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kotle/-/asset_publisher/e3WFxBfbYprb/content/vyhlaseni-programu-„vymena-zdroju-tepla-na-pevna-paliva-v-rodinnych-domech-ve-stredoceskem-kraji-2015–2018“;jsessionid=58A9AA1F317697DD34606A8571FDF091.liferay_s1?redirect=http://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kotle;jsessionid=58A9AA1F317697DD34606A8571FDF091.liferay_s1?p_p_id=101_INSTANCE_e3WFxBfbYprb&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=3

 

 

Česká republika postupně přijímá novou legislativu EU, čímž je na počátku rozsáhlé výměny nevyhovujících zdrojů tepla. Jedná se až o 450 000 domácností, které budou muset svůj zdroj tepla na pevná paliva zásadně inovovat, aby ve svém zájmu, bez pokut a sankcí obstály v budoucím období.

Na straně jedné zde vstupuje v platnost „hrozba" v podobě zákona o ochraně ovzduší, na straně druhé se Vám nabízí možnost využít výhodných dotací (např. Zelená úsporám, Kotlíkové dotace atd.).

Co říká zákon?

Novela zákona o ochraně ovzduší radikálně mění podmínky provozování domácích kotlů na tuhá paliva. O tom jaký kotel koupit a jak ekologicky a přitom levně topit nás může přesvědčit šikovný prodejce, ve výsledku je však konečné rozhodnutí a zodpovědnost na každém z nás. Zde najdete výtah platné legislativy, který je dobré při výběru nového zdroje tepla (kotle) znát.

Pozor!

Všeobecně a zejména u „kotlů s dotací" se nejedná jen o samotný kotel, ale také o funkčnost a účinnost celé soustavy topení tj. např. regulace kotle i soustavy, komín. Současně je sledována energetická náročnost domu i používané palivo a to z důvodu, aby byla zaručena efektivita výroby tepla a tím splněny emisní limity vypouštěných spalin.

Jaký kotel koupit?

Kotle 1. a 2. emisní třídy je zakázáno prodávat. Doporučujeme nekupovat tyto neefektivní zdroje ani „bez dokladů". Jedná se o velice neúčinné kotle a od r. 2022 je navíc zakázáno jejich používání. Domácnosti budou mít od r. 2022 povinnost prokázat, že jejich kotel splňuje podmínky minimálně 3. emisní třídy. V opačném případě hrozí vysoké pokuty až 50 000Kč.

Při výběru se zaměřte na kotle 4. a 5. emisní třídy. Jedná se o moderní efektivní zdroje tepla, které nebudou po dobu životnosti omezovány legislativou s cílem regulovat neefektivní zdroje a zvýšenou tvorbu škodlivých emisí. Na vybrané kotle je možné „získat i dotační podporu".

Nikdy nebylo jednodušší získat s dotací zcela nový, moderní a úsporný zdroj tepla pro 21. století.

Neváhejte nás kontaktovat,  603 277 253