AUTOMATICKÉ KOTLE ŠEBEK

TOPTE ÚSPORNĚ EKOLOGICKY A POHODLNĚ

AGROMECHANIKA LHENICE

AGROMECHANIKA LHENICE

KOTEL LICOTHERM AM 26 CARBO
Kotel Licotherm AM 26 Carbo vychází z konstrukční základny kotlů Licotherm.
Byl upraven a odzkoušen pro výhradní spalování hnědého uhlí - b: OŘECH 2 o zrnitosti 4-25 mm a vlhkosti do 20%. Pro toto garanční palivo byly splněny požadavky na třídu 4 dle ČSN-EN 303-5:2013.
Pro potřeby nových pravidel kotlíkových dotací byla v roce 2015 odzkoušena nová verze tohoto kotle s označením Licotherm AM 26 Carbo 2, který spňuje požadavky na EKODESIGN dle ČSN-EN 303-5:2013.
AM Licotherm 26 CarboAM 26 Carbo 2
PROVOZ KOTLE
Díky elektronické regulaci, velkému zásobníku paliva (300 l) a velkému popelníku (40l) je umožněn několikadenní bezobslužný provoz. Při spalování spékavých paliv či provozu na maximální výkon je nutná kontrola kotle v délce 5 minut denně.
Princip retortového hořáku umožňuje zapálit kotel pouze na začátku topné sezóny, regulace poté kotel udržuje v pohotovostním stavu tak, aby mohl během krátké doby naběhnout na optimální provoz. Umožňuje to provoz s nízkými náklady i při letním režimu (pouze ohřev teplé vody v bojleru).
Kotel je standardně dodáván s regulátorem ADEX Renes 01, který v sobě kombinuje regulaci a modulaci výkonu kotle a regulaci jednoduchého jednookruhového otopného systému, není třeba tedy kombinovat s dalšími regulátory.
Kotel může být vybaven základním regulátorem ADEX LH REG5, který řídí spalování a modulaci výkonu kotle v závislosti na změnách v odběru tepla otopným systémem. V kombinaci s ekvitermní regulací ADEX Comfort, pak kotel představuje zdroj tepla s nejvyššími užitnými vlastnostmi, kdy regulátory automaticky řídí optimální tepelnou pohodu vytápěného objektu, optimální teplotu kotle (i v útlumovém režimu) i natopení bojleru TUV.
Poslední variantou je pak regulátor ADEX Renes AM, který umí regulovat výkon kotle a spolupracovat pomocí bezdrátového rozhraní s až několika dalšími regulátory jednotlivých otopných větví složitějších otopných systémů kombinujících například vytápění radiátory s podlahovým vytápěním.

AGROMECHANIKA v.o.s. je česká firma, která vyrábí kotle na tuhá paliva, konkrétně kotle na spalování biomasy. Firma vyrábí teplovodní kotle na kusové dřevo, kombinované kotle dřevo - elektřina a kotle s automatickou podávkou paliva na pelety a hnědé uhlí O2.

Firma ročně vyrobí cca 700 ks kotlů o výkonu do 50 kW. Část této produkce je určena na export do takřka celé Evropy.

Historie firmy

Agromechanika v.o.s. byla založena společníky Ing. Václavem Hambergerem a Ing. Milanem Hölclem v létě roku 1992. Od svého založení firma vyrábí kotle na na pevná paliva. Prvním výrobkem byl kotel na dřevo Kombiterm DC 23, jehož produkci uvedl v život ing. Hamberger koncem osmdesátých let 20. století ještě jako přidruženou výrobu bývalého zemědělského družstva Lhenice.

Původní kotel Kombiterm DC23 Turbo, prodělal během dalších let několik modernizací až do podoby, ve které je vyráběn do současné doby. Postupně byly od tohoto typu odvozeny výkonové varianty DC18 a DC29 ( číslice vyjadřuje vždy jmenovitý výkon kotle na tuhá paliva v kW ).

V roce 1994 byl kotel Kombiterm DC23 doplněn o přímotopnou elektrickou jednotku a vznikl tak typ označovaný Kombiterm DC 23 Elektro, který poskytoval možnost kombinace vytápění na dřevo a elektřinu v jednom kotli. Na celostátní zemědělské výstavě v Českých Budějovicích bylo toto řešení oceněno cenou "ZLATÝ KLAS 1994".

Kotle na tuhá paliva

V roce 1996 zahájila Agromechanika výrobu kotlů nové konstrukce pod názvem AM 29 Energo. V tomto typu kotle byly soustředěny dosavadní zkušenosti s výrobou dřevozplynujících kotlů s cílem dosáhnout co nejlepších parametrů účinnosti a spalin. Od kotle AM 29 Energo byly odvozeny výkonové varianty AM 23 a AM 43 .

V roce 2001 proběhla modernizace řady AM Energo, tak aby kotle vyhověly nové harmonizované normě. Dle této nové normy, ČSN-EN 303-5, byla odzkoušena celá řada kotlů AM Energo a získaný certifikát zařadil kotle řady AM Energo do třídy III.

Kotle na tuhá paliva řady AM Energo jsou opět dodávány rovněž v provedení kombinace dřevo - elektřina pod označením ENERGO Elektro.

Kotle na tuhá paliva od AGROMECHANIKA v.o.s.:

V na podzim roku 2005 byl dokončen vývoj automatického kotle na pelety a hnědé uhlí O2 řady AM Licotherm. Do výroby byly zařazeny dvě výkonové varianty AM 24 a AM 42 Licotherm.

V roce 2009 byla certifikována řada kotlů AM Licotherm BIO, určená výhradně pro spalování dřevních pelet, tak aby vyhověla podmínkám dotačního programu „zelená úsporám". Řada kotlů Licotherm BIO zahrnuje výkonové varianty AM 15, AM 24 a AM 42 Licotherm BIO.

stránky výrobce http://www.agromechanika.cz

Kotel Licotherm AM 26 Carbo

Kotel Licotherm AM 26 Carbo vychází z konstrukční základny kotlů Licotherm.

Byl upraven a odzkoušen pro výhradní spalování hnědého uhlí - OŘECH 2 o zrnitosti 4-25 mm a vlhkosti do 20%.

Pro toto garanční palivo byly splněny požadavky na třídu 4 dle ČSN-EN 303-5.